Must reads

boekenstapel3.jpg
48186.Knipsel.jpg

DUBRAVKA UGREŠIĆ - DE VOS

De vos staat in vele culturen voor slimheid en verraad. Het is een eenzaam schepsel dat houdt van verlaten plekken. De vos is zo bij uitstek geschikt als godheid voor de schrijver, die verhalen vindt door in andermans gedaante te kruipen en zich met een verhalenbuit terug te trekken. Deze schrandere en speelse roman volgt de vos in al zijn gedaantes van Rusland naar Japan, van Napels naar het platteland van Kroatië.

Discussietips
 • Hoe ontstaan verhalen? vraagt Ugrešić zich af. Wat denk je na lezing van De vos?
 • Vind je de hoofpersoon sympathiek?
 • Ogenschijnlijk schrijft Ugrešić non-fictie – over haarzelf, over Russische avant-gardeschrijvers. Waaraan zie je dat dit toch niet geval is?
 • Welk deel heb je met het meeste plezier gelezen? En waarom?
 • In elk afzonderlijk deel van De vos ligt de nadruk op een andere metaforische betekenis van het dier. Wat is die betekenis?
must_read_Een_natuurtalent.jpg

ROSS ROISIN – EEN NATUURTALENT

Tom heeft altijd geweten wat hij wilde worden: een succesvolle voetballer. Een man om naar op te kijken. Maar na een veelbelovend begin van zijn carrière speelt hij op zijn negentiende voor een kleine club in een stadje waar hij niet eerder van had gehoord. Op zoek naar erkenning biedt een onverwachte en opwindende ontmoeting hem de mogelijkheid om verder te komen. Tom wordt gedwongen te onderzoeken of zijn onderdrukte gevoelens zijn dromen van succes op het veld niet in de weg staan.

Discussietips
 • Als Tom het natuurtalent uit de titel is, is het dan niet pijnlijk ironisch dat hij zijn natuur moet onderdrukken om dat talent te laten bloeien?
 • Hoe beïnvloedt het verstoorde zelfbeeld van de mannen de vrouwelijke personages?
 • Wat te denken van Chris Easters obsessie met de dingen die op internet over hem beweerd worden?
48666.Knipsel.jpg

RADUAN NASSAR- BIJBELSE LANDBOUW

André verlaat de boerderij van zijn ouders om zich te onttrekken aan de vanzelfsprekendheden van dit archaïsch levende gezin, met uit het Midden-Oosten meegebrachte, eeuwenoude normen en waarden. Niet alleen de ouders moeten opzijgeduwd worden; de hele ballast die zij meeslepen en proberen over te geven moet afgeschud worden voor zover die de opstandige jongere belemmert in zijn bewegingsvrijheid.

Discussietips
 • Welke associaties hebben wij als Nederlandse lezers bij Braziliaanse literatuur? Klikt dat idee met deze roman over migratie, die zich ook op het Nederlandse platteland had kunnen afspelen?
 • Nassar zoekt naar een evenwicht tussen pessimisme in het verhaal en vitaliteit in de taal. Naar welke kant helt de balans ten slotte over?
48660.Knipsel.jpg

ODDNÝ EIR- LAND VAN LIEFDE EN RUÏNES

Net gescheiden maar sinds kort weer verliefd, is Oddný Eir op zoek naar antwoorden die ze hoopt te vinden in de IJslandse natuur. Hoe creëren we een thuis voor liefde? Waar kwamen haar voorvaderen vandaan en hoe probeerden zij in harmonie met de natuur te leven? Hoe behouden we onze persoonlijke ruimte, maar komen we toch dicht bij de ander?

Discussietips
 • Wat vind je van de manier waarop de liefdesrelatie beschreven wordt?
 • In het begin beweert de verteller dat zodra je hart zich opent, het afval tegelijkertijd met de liefde naar buiten stroomt. Hoe duid je deze bewering en in hoeverre kun je je erin vinden?
 • In hoeverre is de IJslandse setting van belang voor dit verhaal? Had het zich ook ergens anders kunnen afspelen?
48654.Knipsel.jpg

JORGE BARON BIZA – DE WOESTIJN

Mario’s ouders besluiten een punt achter hun passionele en getormenteerde huwelijk te zetten. Maar in plaats van de echtscheidingspapieren te ondertekenen, gooit Mario’s vader zwavelzuur in zijn moeders gezicht, terwijl Mario machteloos toekijkt.

Moeder en zoon beginnen een lange zwerftocht langs de beste ziekenhuizen ter wereld om haar gezicht te reconstrueren. Mario vergezelt haar tijdens het hele proces terwijl de herinneringen aan zijn vader de revue passeren. Tot hij Dina ontmoet. Die nieuwe liefde verplicht hem zijn eigen genen, gedrag en identiteit onder ogen te zien.

Discussietips
 • Hoe heb je de cursief gedrukte fragmenten ervaren die met regelmaat het ik-perspectief van de verteller onderbreken?
 • Wat vind je überhaupt van de schrijfstijl? In hoeverre begrijp je dat deze alom bejubeld wordt?
 • Achterin het boek verklaart de auteur dat er geen systematiek zit in de mengelmoes van Duits, Italiaans en Engels die bij vlagen door de tekst heen schemert. In hoeverre was dit je tijdens het lezen opgevallen?
 • Op welke manier krijgt het thema van de fundamentele angst om net zoals je ouders te zijn, gestalte in het verhaal?
 • Hoe zou je de verhouding tussen Mario en zijn vader omschrijven? En die tussen Mario en zijn moeder?